Normativa


REGULAMENTO (CE) Nº 1396/2007 DA COMISIÓN de 28 de novembro de 2007 que corrixe o Regulamento (CE) nº 1975/2006

2007-11-27

REGULAMENTO (CE) Nº 1396/2007 DA COMISIÓN de 28 de novembro de 2007 que corrixe o Regulamento (CE) nº 1975/2006, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Consello, no que respecta á aplicación dos procedimentos de control e a condicionalidade en relación coas medidas de axuda ao desenvolvemento rural

REGULAMENTO (CE) Nº 1396/2007 DA COMISIÓN de 28 de novembro de 2007 que corrixe o Regulamento (CE) nº 1975/2006


REGULAMENTO (CE) Nº 1974/2006 DA COMISIÓN de 15 de dicembro de 2006 (aplicación FEADER)

2006-12-15

REGULAMENTO (CE) Nº 1974/2006 DA COMISIÓN de 15 de dicembro de 2006 polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Consello relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER)

REGULAMENTO (CE) Nº 1974/2006 DA COMISIÓN de 15 de dicembro de 2006 (aplicación FEADER)


REGULAMENTO (CE) Nº 1975/2006 DA COMISIÓN de 7 de decembro de 2006

2006-12-07

REGULAMENTO (CE) Nº 1975/2006 DA COMISIÓN de 7 de decembro de 2006 polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Consello no que respecta á aplicación dos procedimentos de control e a condicionalidade en relación coas medidas de axuda ao desenvolvemento rural

REGULAMENTO (CE) Nº 1975/2006 DA COMISIÓN de 7 de decembro de 2006


CORRECCIÓN DE ERROS DO REGULAMENTO (CE) Nº 1083/2006 DO CONSELLO de 11 de xullo de 2006

2006-07-31

Corrección de erros do Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello, de 11 de xullo de 2006, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión e derógase o Regulamento (CE) nº 1260/1999

CORRECCIÓN DE ERROS DO REGULAMENTO (CE) Nº 1083/2006 DO CONSELLO de 11 de xullo de 2006

REGULAMENTO (CE) Nº 1083/2006 DO CONSELLO de 11 de xullo de 2006 (Fondos Europeos)

2006-07-11

REGULAMENTO (CE) Nº 1083/2006 DO CONSELLO de 11 de xullo de 2006 polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión e se deroga o Regulamento (CE) nº 1260/1999

REGULAMENTO (CE) Nº 1083/2006 DO CONSELLO de 11 de xullo de 2006 (Fondos Europeos)

PLAN GALEGO DE CONTROIS - FEADER

2006-06-13

O Plan Galego de Controis FEADER establece principios básicos e disposicións particulares en materia de planificación e execución dos controis nas medidas de desenvolvemento rural incluídas no PDR de Galicia.

PLAN GALEGO DE CONTROIS - FEADER